Obavijest o zaštiti osobnih podataka

Ova Obavijest o zaštiti podataka („Obavijest“) opisuje kako „ELTING, proizvodnja, prodaja i montaža limenih pokrova i fasada“, društvo s ograničenom odgovornošću („ELTING d.o.o.“) prikuplja, koristi i otkriva osobne podatke tijekom svog poslovanja. Ova Obavijest ne odnosi se na obradu osobnih podataka naših zaposlenika, koja podliježe odvojenom skupu pravila.

Tijekom redovnog tijeka svog poslovanja, ELTING d.o.o. prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke  kako to nalažu zakoni i propisi. Obrađujemo osobne podatke naših poslovnih partnera i pružatelja usluga, osobne podatke kao dio postupka zapošljavanja te putem videonadzora. Kategorije i obujam osobnih podataka koje dijeli s drugim primateljima, ELTING d.o.o. će ograničiti na najmanju moguću mjeru.

Osobne podaci prikupljaju se i obrađuju na temelju:

 1. Postojanja izričite, dobrovoljne, i nedvosmislene privole. Za osobe mlađe od 16 godina potrebna je privola roditelja
 2. Preuzetih ugovornih obveza
 3. Ispunjenja pravnih obveza na temelju zakona i podzakonskih propisa
 4. Zaštite ključnih interesa (npr. zaštite života, zdravlja i imovine)
 5. Legitimnog interesa

Podaci se pohranjuju na vrijeme koje je propisano kao zakonska obveza, sve dok traje privola ukoliko su subjekti u stalnoj poslovnoj suradnji s društvom ELTING d.o.o., odnosno onoliko dugo koliko je potrebno da se izvrši ugovorna obveza ili ispuni svrha prikupljanja osobnih podataka.

Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo,  te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

Posebno pazimo da prikupljamo i dalje obrađujemo samo one osobne podatke koji su potrebni u vezi sa svrhama u koje se obrađuju te da ih ne obrađujemo na način koji nije u skladu s tim svrhama.

Prilikom obavljanja svoje djelatnosti, ELTING d.o.o. obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka potencijalnih i postojećih poslovnih partnera i klijenata, njihovih zastupnika i zaposlenika („Ispitanici“):

 1. ime i prezime poslovnog partnera ili klijenta fizičke osobe
 2. osobni identifikacijski broj poslovnog partnera ili klijenta fizičke osobe
 3. poslovni e-mail i poslovni telefon poslovnog partnera ili klijenta fizičke osobe
 4. broj transakcijskog računa poslovnog partnera ili klijenta fizičke osobe
 5. ime i prezime, poslovnu e-mail adresu i poslovni telefon fizičkih osoba ovlaštenih za zastupanje poslovnog partnera ili klijenta
 6. ime i prezime, poslovni e-mail i poslovni telefon zaposlenika poslovnog partnera ili klijenta
 7. sjedište poslovnog partnera ili klijenta
 8. informacije o pruženoj usluzi ili kupljenoj robi, uključujući njihovu količinu i vrijednost
 9. sve druge osobne podatke potrebne za ispunjenje ugovorom preuzete obveze

ELTING d.o.o. prikuplja osobne podatke u sljedeće svrhe:

 1. zasnivanja poslovnog odnosa s potencijalnim poslovnim partnerima i klijentima
 2. ispunjenja obveze i ostvarivanja prava utvrđenih ugovorom sklopljenim s poslovnim partnerom ili klijentom
 3. ispunjenja svojih obveza utvrđenih prisilnim propisima
 4. zaštite svog legitimnog interesa usmjerenog na pravodobno i uredno obavljanje poslovne djelatnosti, uključujući i naplatu dospjelih potraživanja, odnosno legitimnog interesa poslovnog partnera ili klijenta usmjerenog na obavljanje njihove poslovne djelatnosti
 5. zaštite osoba i imovine
 6. zapošljavanja
 7. davanja odgovora na zaprimljene upite

ELTING d.o.o. ne dijeli niti širi osobne podatke osim kako je drukčije navedeno u ovoj Obavijesti ili kako je drukčije potrebno ili dopušteno važećim zakonima i propisima. Osobni podaci ne dijele se izvan granica Europske unije.

Osobne podatke tako dijelimo s:

 1. nadležnim državnim tijelima, ako je to potrebno (prvenstveno u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca)
 2. dostavljačima ćemo podijeliti adresu i kontakt kupca, ukoliko je ugovorena dostava naših proizvoda na adresu kupca
 3. određene osobne podatke ELTING d.o.o. podijelit će s primateljima koji osobne podatke obrađuju u ime i za račun društva ELTING d.o.o., u okviru specijaliziranih usluga koje mu pružaju, a s kojima s sklopljeni ugovori u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima

Kolačići

Kako bismo automatski prikupili podatke opisane u prethodnom odjeljku, koristimo „kolačiće“. Kolačić je mala količina informacija koja se šalje na Vaš preglednik i pohranjuje na tvrdom disku Vašeg računala. Molimo pogledajte naša Pravila o kolačićima za dodatne informacije o kolačićima i kako možete promijeniti svoje postavke da biste obrisali ili odbili kolačiće.

Prava ispitanika

Radi dobivanja uvida u Vaše osobne podatke koje ELTING d.o.o. obrađuje, te informiranju o načinu njihove obrade, njihovog ispravka, brisanja, ograničenja obrade ili prenošenja, povlačenja privole za obradu osobnih podataka, odnosno podnošenje prigovora u pogledu obrade prikupljenih osobnih podataka, u svakom se trenutku, bez štetnih posljedica, možete obratiti ELTING d.o.o. bilo na adresi društva: Obrtnička 10, Pušćine, 40305 Nedelišće ili elektroničkim putem na e-mail adresu: dunja@elting.hr , prilikom čega ste dužni dati na uvid osobnu iskaznicu, kako bismo onemogućili neovlaštenim osobama pristup Vašim osobnim podacima.