Dentalni centar Dubravica

    • GODINA: 2014.
    • VELIČINA: 824 m2
    • LOKACIJA: VODICE
    • VRSTA RADOVA: VENTILIRANA ALUMINIJSKA FASADA