Gasilski dom

    • GODINA: 2018.
    • VELIČINA: 508 m2
    • LOKACIJA: BOHOVA SLOVENIJA
    • VRSTA RADOVA: VENTILIRANA ALUMINIJSKA FASADA