• GODINA: 2020.
  • VELIČINA: 3000 m2 
  • LOKACIJA: ČAKOVEC
  • VRSTA RADOVA: VENTILIRANA ALUMINIJSKA FASADA, PANELI, GRAĐEVINSKA LIMARIJA