• GODINA: 2019.
    • VELIČINA: 400 m2
    • LOKACIJA: KAŠTELA GOMILICA
    • VRSTA RADOVA: VENTILIRANA ALUMINIJSKA FASADA